Kérdés: Édesanyám 4 évvel ezelőtt nekem ajándékozta lakását, hogy halála esetén a testvéreimmel ne kelljen többfelé osztozni az örökségen. Szóbeli megállapodásunk alapján, ígéretet tettem arra, hogy egyik testvérem az ingatlanban lakhat. Ez nem került rögzítésre a szerződésben. (Nekem van még ezen ingatlanon kívül saját lakásom is.) Az ajándékozási szerződés közjegyző előtt köttetett. Jelenleg én vagyok a tulajdonos, ő a haszonélvező. Az ingatlanban 2 hónappal ezelőttig együtt éltünk. Az utóbbi időben megromlott a kapcsolatunk, sorozatos fenyegetései miatt elköltöztem tőle. Jelenleg a testvéremmel él együtt. Az elköltözésem óta egyre durvábbak a fenyegetései és bírósági per útján visszaköveteli az ajándékot és ezen kívül 2 millió forint rezsiköltséget az elmúlt 4 évre. A kérdésem az, hogy van-e lehetőségem megtartani az ingatlant vagy a bíróság automatikusan az ő javára ítél ebben az esetben, követelheti-e tőlem 4 évre visszamenőleg a rezsiköltség megfizetését?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Csak a törvényben meghatározott esetekben követelheti vissza az ingatlant. Erre csak a körülmények pontos ismeretében lehet biztos választ adni, a perben bizonyítania kell, hogy mi ad alapot az ajándék visszakövetelésére. A leírtak alapján azonban nem kell aggódnia.