Kérdés: A kérdésem az lenne, hogy a testvérem elajándékozhatja-e nekem a nevén lévő lakást, ha azt a házassága alatt szerezte? Kell-e a férj beleegyezése?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Mindazok a vagyontárgyak, vagyoni értékek, követelések – jelen esetben a lakás – amelyeket a házassági életközösség fennállása alatt a házastársak együttesen vagy külön-külön szereznek, és a törvény értelmében nem tartoznak valamelyikük különvagyonába, a házastársakat a szerzés, illetve a követelés keletkezésének időpontjától osztatlanul megilleti, azaz házastársi közös vagyon lesz. Az ajándékozás jogcímén történő tulajdon-átruházás esetén nincsen elővásárlási jogosultsága a tulajdonostársnak.