Kérdés: A férjem egyedüli tulajdonosa az ingatlannak, ahol élünk. Adminisztrációs szempontok miatt szeretné, ha 50-50% tulajdonos lennék én is. Ezt ajándékozási szerződéssel szeretnénk intézni. Mi ennek a menete, valamint milyen jogok és kötelezettségek terhelik az ajándékozott felet?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A tulajdonjog bejegyzéshez ügyvéd által ellenjegyzett ajándékozási szerződés szükséges. A házastárs által megszerzett ajándék illetékmentes. A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja. Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.