Kérdés: Ajándékozási szerződéssel kapcsolatban lenne egy kérdésem. 2020-ban édesapám ajándékozási szerződés keretében odaadta egyik ingatlanját egyik testvéremnek. 4-en vagyunk testvérek. 2023-ban édesapám meghalt. Sajnos az ajándékozási szerződésből példányt nem kapott édesapám. A megajándékozott testvér pedig nem hajlandó megmutatni. A hagyatéki tárgyalás most lesz. Tudjuk, hogy a kötelesrészre jogosultak vagyunk. De mivel 10 éven belül vagyunk az ajándékozáshoz képest, kérdés, hogy módunk van-e az ajándékozott ingatlan osztályra bocsátására? Azaz be lehet-e számítani az örökségbe azt az ingatlant, amit már az egyik testvérünk előre megkapott? (Ebben az esetben cca. ő már ki is lett elégítve az örökségből az összes örökség értékét nézve.) Az ajándékozási szerződésben lehetséges olyan megfogalmazás, ami az osztályra bocsátást tiltja?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ajándékot akkor kell osztályra bocsátani, ha a hagyaték értékéhez való hozzászámítást az örökhagyó kikötötte, vagy ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta. Ezért jellemzően nem tiltják az osztályra bocsátást, hanem kikötik a szerződésben. Osztályra bocsátás esetén nem a 10 év számít, az örökhagyó életében bármikor juttatott összes ingyenes adományozás számít (a 10 év a kötelesrész értékének számításánál merül fel). A körülmények (tekintettel az Ön által írt tényállításban foglaltakra), illetve az azokra való következtetésre Önök is hivatkozhatnak, miszerint az örökhagyó az ingatlant feltehetően az osztályra bocsátás kötelezettségével adta, illetve az eljáró közjegyző felszólíthatja testvérét az ajándékozási szerződés bemutatására. Egyébiránt az ajándékozási szerződés a Földhivatalból is kikérhető, ha a jogi indokot igazolják hozzá.