Kérdés: Ha a lakásszövetkezet alapszabályából kötelező tartalmi elem (2004. évi CXV tv. 4.§ (2) d)) hiányzik, de ügyvéd ellenjegyezte, cégbíróság bejegyezte, akkor az befolyásolhatja-e mégis az alapszabály érvényességét? Konkrétan: a lakásszövetkezet egyes vezető tisztségviselőinek alkalmatlansága merült fel és alaposabb átolvasás során kiderült, hogy az alapszabályból kimaradt a “szakmai követelmények meghatározása”. Mindamellett a “Nem lehet tisztségviselő:” alcím alatt szerepel a “d) aki az alapszabályban előírt szakmai követelményeknek nem felel meg”. (Tehát a kizáró ok egy nem létező előírásra utal vissza.)

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ebben az esetben azt javaslom, hogy módosítsák az alapszabályt, egészítsék ki a hiányzó ponttal, ugyanis egyebekben megfelel a jogszabályi előírásoknak. Ilyen hiány nem vezet érvénytelenséghez tehát.