Kérdés: 2 havi kauciót fizettem az albérletemre és benne van a szerződésben, ha nem tudok rezsit vagy bérleti díjat fizetni, akkor ez egy fajta biztosíték. Ha ehhez hozzá kell nyúlnia a főbérlőnek, akkor 3 napon belül vissza kell pótolnom a kaució összegét. Jeleztem felé, hogy ebben a hónapban nem fizetnék bérleti díjat, egyet le szeretnék lakni, de a rezsit kifizetem mivel megszűnt a munkám a covid miatt. Április 15-ig elhagyom az ingatlant, abban a hónapban kifizetem a rezsit. Ő mindenáron azt akarja, hogy bérleti díjat fizessek most és írjam alá, hogy x összegű rezsitartozásom maradt felé. Csak akkor járna vissza a kaució, ha felmondja a szerződést, mivel nem fogom tudni fizetni a kauciót, erre felhasználja és 3 napon belül fogja felmondani a szerződést. Mit tehetek? Mert benne van, hogy a kaució erre van, ha rezsit vagy bérleti díjat nem tudok fizetni. De 3 napon belül, hogy pótolom, ha nem tudom kifizetni? Ekkor szerződést bont, de elmondása szerint, akkor már nem lesz kaució.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha a bérlő tartozást halmoz fel, azt a bérbeadó a kaució összegéből is fedezheti. Ha a bérlő a bérleti díj megfizetésével vagy más kötelezettsége teljesítésével esik késedelembe, a bérleti szerződést a bérbeadó felmondhatja. Ennek megfelelően, ha a bérleti díjat a bérlő fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet azzal, hogy a felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat, és a felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál. Sajnos az a tény, hogy Ön elveszítette a munkahelyét még nem menti fel a fizetési kötelezettsége alól. Javaslom, hogy részletesen tanulmányozza a lakásbérleti szerződésükben megfogalmazott felmondási időre vonatkozó követelményeket. Amennyiben ez lehetséges, azt tanácsolom Önnek, hogy próbáljon konszenzusra jutni a bérbeadójával.