Kérdés: Öregségi nyugdíjas. Múlt év szeptember elsején albérleti szerződést kötöttünk a tulajdonossal (tehát mi költöztünk albérletbe), amelynek második pontjában a következő áll, bemásolom a szöveget: “A Bérbeadó az 1. pontban részletesen körülírt társasházi lakásingatlant a jelen szerződéssel kizárólag lakás céljára, határozott időtartamra a szerződéskötéstől számított 1 évre bérbe adja, Bérlők pedig azt bérbe veszik (továbbiakban: Bérlemény). A megszűnés időpontját megelőző legalább két hónappal előbb a Bérlők értesíthetik a Bérbeadót arról, hogy a megszűnés időpontját követően a bérleményt bérbe kívánják venni. Ha ehhez a Bérbeadó hozzájárul írásban, akkor a jelen bérleti szerződés megállapodás alapján további határozott vagy határozatlan időre meghosszabbítható, amely bérleti szerződést a Bérbeadó és a Bérlők írásban indoklás nélkül 2 hónapos felmondási idővel felmondhatják. Amennyiben a Bérlők a bérleti időtartam első 12 hónapjában mondanak fel, úgy a Bérbeadó jogosult a kaució teljes összegének megtartására. Amennyiben a Bérbeadó a bérleti időtartam első 12 hónapjában mondja fel a bérleti szerződést és az ingatlanban, ingóságban Bérlők által okozott kár nem keletkezett, úgy a kaució a bérlők számára visszajár.” A teljes 12 hónapot kitöltöttük, ki is fizettük a bérleti díjat. Az utolsó bérleti díj átadás-átvételekor közöltük a bérbeadóval, hogy a szerződés szerinti egy év leteltével nem kívánjuk tovább bérbe venni a lakást. Bérbeadó arra hivatkozással, hogy nem értesítettük őt távozási szándékunkról a szerződésben leírt két hónappal a lejárat előtt, ő jogosult a kaució megtartására. Pedig a szerződésben ez nincs leírva. Két hónappal a lejárat előtt arról kellett volna értesíteni a bérbeadót, hogy tovább akarunk maradni. Új, egészségi állapotomnak inkább megfelelő bérlemény igénybevételéhez szükségem van erre az összegre (egyébként is). Mit tehetünk?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A szerződés alapján Önnek visszajár a kaució. A szerződés nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely alapján Ön köteles lett volna bejelenteni azt, hogy a határozott idő lejártával nem kívánja folytatni a bérleti jogviszonyt.