Kérdés: Lakásunkat határozott, 1 éves időtartamra bérbe adtuk 2 független bérlőnek, egyetemleges szerződéssel. Az egyik bérlő a 4. hónap végén közölte, hogy költözik, a következő hónapot már nem fizeti ki. A másik bérlő maradna. Az egyetemlegesség miatt a maradónak kellene fizetni a lakás teljes bérleti díját és a rezsijét, amíg új bérlőt nem találunk. A bent maradó bérlő ezt nem tudja kifizetni. Javasoltuk a távozó bérlőnek, hogy keressen maga helyett valakit, aki “átveszi” a szerződést, változatlan feltételekkel beköltözne a helyére. Erre ő nem hajlandó.  Rendkívüli felmondásra nincs oka, csupán jobb ajánlatot kapott. A 2 havi kaució nálunk van, de a bérlő tartozik a számla hátralékok felével és a következő bérlő kiköltözési nyilatkozatának közjegyzői díjával. A kiköltözési nyilatkozatot az ő esetében is természetesen mi fizettük. Kérdésem: mit tehetünk, hogy betartassuk a szerződésben foglaltakat? Mit követelhetünk tőle?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsősorban a bérleti szerződésben foglaltak az irányadóak. Ha a távozó bérlőnek igazolt tartozása van, úgy az végső soron FMH és/vagy peres eljárásban érvényesíthető. A távozó bérlő nem köteles maga helyett új bérlőt hozni, a bennmaradó bérlőre nézve pedig a bérleti szerződés rendelkezései vonatkoznak.