Kérdés: Bérelt lakásban élek, amelyben meghibásodott a zuhany csaptelep, javítással nem orvosolható, az egészet cserélni kell. A bérleti szerződésben nincs a karbantartásra vonatkozóan külön megállapodás, véleményem szerint nem tértünk el a főszabálytól. Idézem a szerződést: “A bérlet időtartama alatt szükségessé váló karbantartási munkák költsége a Bérlőt terheli eltérő megállapodás hiányában. A rendes karbantartáson felüli, nagyobb volumenű felújítási vagy helyreállítási munkák költségei teljes egészében a Bérbeadót terhelik.” Vita támadt köztünk a Bérbeadóval, mert a csaptelep cseréjének munkadíját velem kívánja megfizettetni. Előzetesen hívtam egy szerelőt, aki ha meg tudta volna javítani, azt én álltam volna. Szeretném tudni, hogy a csaptelep cseréje kis vagy nagyobb volumenű karbantartásnak számít-e, jogosult-e a Bérbeadó a bérleti szerződés és a párhuzamosan készült közjegyzői okiratban fent idézett része ismeretében a munkadíjat rajtam követelni.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A karbantartás és a csere nem azonos fogalmak, a csaptelep cseréje nem karbantartás, ezáltal a Bérbeadót terheli annak költsége.