Kérdés: Aláírtam egy 1 éves bérleti szerződést, de a 2. napon, mikor mentem takarítani beköltözés előtt, olyan állapotok uralkodtak a lakásban (penészes falak bútorok, büdös szag), hogy azonnal hívtam a főbérlőt, ez lakhatatlan, az egészségre ártalmas lakás és azonnal visszamondom a szerződést és kérem vissza a félmillió forintomat. Sajnos úgy néz, ki nem fogja visszaadni. Mit tehetek, hogy visszakapjam a pénzem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben a bérleti szerződés tartalma az irányadó. Abban az esetben, ha a bérelt lakás olyan állapotban van, hogy használata az egészséget veszélyezteti, a bérlő a szerződést felmondhatja akkor is, ha erről a tényről a szerződés megkötésekor, birtokbavételének időpontjában tudott vagy tudnia kellett. Javaslom, hogy ajánlott és tértivevényes módon, postai úton feladott, írásbeli felmondást küldjön a bérleti szerződésben megjelölt bérbeadónak és kérje a haladéktalan elszámolást.