Kérdés: Ha valaki volt anyaotthonban fogadhat-e családba még egy gyereket?

Válasz: A gyámhatóság a családba fogadáshoz akkor járul hozzá, ha a családba fogadó szülő személyisége és körülményei alapján alkalmas a gyermek gondozására, nevelésére, a gyámság ellátására, és e feladatok ellátását maga is vállalja. A családba fogadó szülőt vagy szülőket a gyámhatóság gyámul rendeli. A családba fogadás alatt a szülő felügyeleti joga szünetel, a tartási kötelezettsége fennáll. A családba fogadást a gyámhatóság megszünteti, ha azt a szülő vagy családba fogadó szülő kéri, vagy ha annak fenntartása a gyermek fejlődését veszélyezteti. A bekerülés okát ismerni kellene.