Kérdés: A kérdésem az lenne, hogy meddig lehet az apaság megállapítása miatt pert indítani? A gyermek 1 éves koráig? Illetve, ha az apa jogállása tisztázott – tehát valaki be van jegyezve apának -, akkor nem lehet? És ha képzelt személy van bejegyezve?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a gyermek anyakönyvi kivonatában nincs bejegyezve a gyermek édesapja vagy képzelt személy van bejegyezve, akkor lehetőség van apaság megállapítása iránti pert indítani. Ellenkező esetben nincs mód perindításra. További lehetőség az apaság vélelmének megtámadása, annak tudomásra jutásától számított egy éven belül.