Kérdés: Felmondhatok azonnali felmondással, ha agresszív, kötekedő, testi épségre veszélyt jelző kollégával kell együtt dolgoznom, amit persze többször jeleztem a munkáltatónak? Felmondási időt követelheti a cég? Anyagilag megkárosíthat a munkáltató, ha továbbviszem a problémám?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az azonnali hatályú felmondás jogával abban az esetben is élhetünk, ha a munkáltató olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ezt minden esetben írásban indokolni kell. A felmondás tartalmának világosnak és pontosnak kell lennie, továbbá meg kell felelnie a valóságnak. Fontos, hogy az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított 1 éven belül lehet gyakorolni.
A munkáltató nem károsíthatja meg ilyen indokból.