Kérdés: Munkavállaló azonnali hatályú felmondása esetén nyomós indoknak minősül-e, ha a munkáltató nem teljesítette hónapok óta a bérletár visszafizetését. Valamint adhat-e a munkáltató 2 hónap időtartamú felmondási időt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél (munkáltató) a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A munkabér meg nem fizetése példának okáért annak minősül, a bérlet árának meg nem fizetése nem. Azonnali hatályú felmondás esetén NINCS FELMONDÁSI IDŐ! Hiszen a nevében is benne van, hogy azonnali hatályú.