Kérdés: MNB a CIB Bank Zrt-vel szembeni keresetemet a V-FK-I-44/2021. számú végzésében – a polgári jogi jogvita tekintetében – az eljárást megszüntette. Keresetlevéllel közigazgatási per indítható. “A kereset benyújtásának a végzés hatályosulására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban azonnali jogvédelmet kérhet.” A MNB a H-FK-I-B-37/2021. számú határozatot hozott, 200 ezer Ft fogyasztói bírság megfizetésére kötelezte, engem a CIB Bank 15.875 Ft-tal károsított meg. Jogvédelem és kereset beadásához jogi képviselő kell. Érdemes vele foglalkozni? Tudnának segíteni a beadásban és képviseletben. 66 éves vagyok, nem vagyok jogász, de meg lehetne nyerni a 15.875 Ft-ot.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ügy összetettségére tekintettel, valamint az ügy részleteinek, iratainak ismerete nélkül nem lehet pontos és teljeskörű választ adni. Ezen felül, ha a peres út mellett dönt, azt is fontolóra kell venni, hogy a pereskedés akár évekig is elhúzódhat és további jelentős költségekkel járhat. Azonnali jogvédelmet pedig a keresetlevél leadásával egyidejűleg tud kérni.