Kérdés: Egy ismerősöm banki meghatalmazást adott egy rokonának, az leszedi a pénzt minden hónapban és nem juttatja el az alkoholbeteg lakás nélküli ismerősömnek. Mit lehet tenni? Alkohol, kórházból-kórházba cipelik, meg menedékszállóra.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdése pontos megválaszolásához szükséges lenne ismerni a meghatalmazás tartalmát, valamint azt is, hogy ismerőse betegsége okán áll-e cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondokság alatt.