Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy az apósom házát felújítottam a saját költségemen. Papíron nem írtunk semmiféle megállapodást. Amikor elkészült a felújítás azt mondta az apósom, mivel ennyi pénzt ráköltöttem a házára, így rám íratja a haszonélvezetet, de ebből semmi nem lett. Mit tudok tenni ez ügyben? Vissza tudom valamilyen formában perelni a pénzem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Adott esetben a tulajdonosnak jogában áll eldönteni, hogy alapít-e az Ön számára haszonélvezeti jogot vagy sem. Továbbá, mivel Önök között nem jött létre semmiféle megállapodás, ezért azt javaslom, hogy próbáljon az apósával egy személyes beszélgetés keretei között konszenzusra jutni. Amennyiben a beszélgetés eredménytelen, akkor lehetősége van fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet benyújtani, az eljárást a közjegyzők folytatják le. Ez az eljárás abban az esetben vehető igénybe, ha a pénzkövetelés összege nem haladja meg a 3 millió forintot és a feleknek van ismert belföldi kézbesítési címe. A 3 millió forintot meghaladó, de 30 millió forintnál nem magasabb összegű tartozás esetén a fél választása szerint fizetési meghagyásos vagy a peres eljárás indítható. Bizonyítani azonban Önnek kell majd.