Kérdés: Utolsó havi béremet a munkáltató tévesen 2 nappal túlfizette. Ezt ők jelezték nekem, mivel már nem volt jogviszonyom, nem voltam köteles ellenőrizni a helyességét. Be is nyújtották a visszafizetési kérelmet, azonban a túlfizetés nem az én hibámból történt, hanem a munkáltató rossz rendszerei és munkafolyamatai miatt. Az Mt. 164. § értelmében csak akkor van joguk visszakérni az összeget, ha azt nekem kötelességem lett volna észrevenni, vagy ha az én idéztem volna elő. Mivel itt egyik sem merül fel, jogosnak tekinthető a munkáltató kérése?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Ön által hivatkozott jogszabályhely a 60 napon túli visszakövetelés esetére vonatkozik. A visszakövetelés általános szabály szerint 60 napon belül lehetséges. Tehát amennyiben az Ön esete ennek megfelel, azaz a munkáltató 60 napon belül követelte vissza a túlfizetett részt, az neki visszajár, tekintet nélkül arra, hogy a kifizetés körében nem volt kellően körültekintő az eljárása.