Kérdés: Mit lehet kezdeni azzal az albérlővel, aki úgy viselkedik, cselekszik, kommunikál, mintha tulajdonos lenne.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, küldjön a bérlő részére egy felszólító levelet, melyben felhívja figyelmét, hogy tartózkodjon a jogsértő magatartástól, továbbá tájékoztatja őt a lehetséges jogkövetkezményekről.  Amennyiben nem történik változás, a határozatlan idejű szerződést bármikor felmondhatja, határozott idejű szerződés esetén szerződésszegésre hivatkozva van lehetőség a bérleti szerződés megszüntetésére.