Kérdés: A Ptk. 6. könyve szerinti kézi zálogjog fennállása esetén (azt nem sikerült kiderítenem) a nem fizető volt bérlő birtokomban levő vagyontárgyai hogyan és mikor kerülnek a jogos tulajdonomba? Az illető nem hajlandó semmilyen együttműködésre. A tárgyak egy részét a lakás kiadásához használni tudnám (ami a tartozás összegét csökkentené), de nem tudom van-e jogom ezt tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ingatlan bérbeadóját zálogjog illeti a bérleti díj és a költségek erejéig a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain. A bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Mindezek alapján elsősorban annak a megállapítása a fontos, hogy mi szerepel az Önök között létrejött szerződésben. Megemlítendő, hogy további jogi problémák is felmerülhetnek az ügyben (pl. szerződésszegés a bérlő részéről, írásbeli felszólítás a bérlő részére, fizetési meghagyás stb.). Azt tanácsolom, hogy a szerződés birtokában kérje ügyvéd segítségét.