Kérdés: Albérleti szerződésben jogszerű, hogy a bérlőnek vállalnia kell a szerződés teljesítését (azaz a bérleti díj fizetését) akkor is, ha valamilyen, “esetlegesen a bérlő ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan és el nem kerülhető” változás történik a munkaerőpiacon, gazdaságban, vagy a bérlő személyes egészségi állapotában a COVID, vagy az Ukrajna területén zajló háború miatt? Most kaptuk meg a potenciális albérletünk szerződéstervét, amely konkrétan kitér erre. Ez nem a vis maior kizárása?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hazai jogban a vis maior esetei nincsenek taxatíve felsorolva, a szerződő felek szabadon rendelkezhetnek arról ún. vis maior klauzulákban, mit tekintenek vis maiornak, sőt, arról is, hogy mit zárnak ki annak a köréből (illetve egyéb ide tartozó kérdésekről is), ezek alapján ez a szerződési rendelkezés jogszerű. Önöknek kell eldönteni, hogy elfogadják-e.