Kérdés: 2008-ban szereztem meg a szociálpedagógus diplomámat. Most szeptembertől lehetőségem adódik pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozni egy óvodában. Azt szeretném kérdezni, hogy a szociálpedagógus szakképzettség pedagógus végzettségnek számít-e. A nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 3. sz. melléklete határozza meg a pedagógus munkaköröket és azok végzettségi és szakképzettségi követelményeit. A mellékletben szerepel a szociálpedagógus, mint szakképzettség, amellyel több pedagógus munkakör is betölthető, pl. kollégiumi nevelőtanár, fejlesztőpedagógus, sőt önállóan a szociálpedagógia, mint pedagógus munkakör is létezik. Az Nkt. a NOKS munkakörben dolgozóknál nem a pedagógusképzésben szerezhető szakképzettséget írja elő a pedagógus előmeneteli rendszerben történő besorolás feltételeként, hanem az ún. pedagógus szakképzettséget.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az Nkt. 3.melléklet szerint a szociálpedagógus pedagógus szakképzettségnek számít.