Kérdés: Besorolási problémával kapcsolatban keresem Önt/Önöket. Óvónőképző szakközépiskolát végeztem 1987.08.25-én és attól a naptól kezdve óvónőként dolgoztam közalkalmazotti jogviszonyban egészen 2005. 06.15- ig. Óvodapedagógusi Közalkalmazotti jogviszonyomat akkor a 326/2013(VIII.30.) kormány rendelet 33/K§ hivatkozva szüntette meg a munkáltatóm, mert nem rendelkeztem a 7 év szakmai idővel 1996.09.01-ig. 2007.01.01-től óvodatitkári NOKS-os munkakörben dolgozom a mai napig is. 2015.09.01-től Pedagógus I. besorolásban kellene lennem, amit a fenntartó önkormányzat gazdasági vezetője nem így gondol. Kérdésem, hogy a leírtak alapján véleménye szerint a közalkalmazotti, vagy a pedagógusok előmeneteli rendszere szerinti besorolás illet meg. 326/2013(VIII.30.) kormány rendelet V. FEJEZET záró rendelkezések 39/C §. Az OH állásfoglalása szerint is Ped/I be kellene lennem.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kormányrendelet és a munkaköre alapján Pedagógus I. Besorolásba tartozik.