Kérdés: Megtérítési igény keresetemmel a bírósághoz fordultam. 2020 januárjában indult az ügy, februárban befogadták, hiányzó iratokat is pótoltam a felhívásra, de még csak a tegnapi napon kaptam idézést novemberre. Mellékelve megküldték alperes által 2021.02.15. napjával benyújtott beszámításra vonatkoztatható ellenkérelmét. Kérdés: Alperes beszámításra vonatkoztatható ellenkérelmét 1 év csúszással hogyan fogadhatta be a bíróság? Felháborít és szerintem a pandémiára hivatkozással is szabálytalan. Ha az, mit tehetek? És van itt egy jogszabály, amit nem tudok értelmezni: Az egymással eshetőleges vagy vagylagos viszonyban álló több beszámítás mit jelent? Anno a keresetemben benyújtott ügyek egymáshoz való viszonyát vagylagosként határoztam meg, de közjegyzői tanács volt és nem értem.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló törvény által előírt határidő negyvenöt nap, ezt az időtartamot a bíróság kivételes esetben további negyvenöt nappal meghosszabbíthatja.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 173. § (2) bekezdése értelmében egymással eshetőleges vagy vagylagos viszonyban álló több kereset (látszólagos tárgyi keresethalmazat) akkor terjeszthető elő, ha a) a keresetek ugyanabból a jogviszonyból erednek, b) az egyes keresetek között nincs olyan, amelynek elbírálása más bíróság hatáskörébe vagy kizárólagos illetékességébe tartozik, és c) több alperes esetén valamennyi keresetet valamennyi alperes ellen indítják. A Pp. 209. § (3) bekezdése értelmében egymással eshetőleges vagy vagylagos viszonyban álló több beszámítás nem terjeszthető elő. Vagylagos keresetről beszélünk, ha a felperes több keresetet terjeszt elő oly módon, hogy azok elbírálási sorrendjét nem határozza meg, a bíróságot arra kéri, hogy az előterjesztett keresetek valamelyikének megfelelő ítéletet hozzon. Eshetőleges keresethalmazat esetén a felperesnek úgy van több keresete, hogy a keresetek létezése egymástól függ, mert a felperes feltételesen, az elsődlegesen kért keresetének alaptalansága esetére terjeszt elő másik (másodlagos, harmadlagos) keresetet. Ahhoz, hogy pontos információval tudjak szolgálni további információkra lenne szükségem az üggyel kapcsolatosan. Javaslom, hogy kérje ügyvéd segítségét a teljeskörű jogi képviselet ellátásához.