Kérdés: Kérdésem az lenne, hogy ha az óvodából hívnak, hogy beteg a 4 éves gyerekem (lázas) és menjünk érte). Köteles-e a munkáltatóm elengedni, vagy megtagadhatja, hogy érte menjek a gyerekért?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Munkáltatójának el kell engednie Önt, ugyanis a Munka Törvénykönyve alapján a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavállalás kötelezettsége alól a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára (lásd 2012. évi I. törvény 55. § k) bekezdés).