Kérdés: Közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perben – mely egyfokú eljárás volt – a bíróság az érdemi határozatban (ítéletben) jogsértően döntött a perköltség viseléséről, mert a perköltségre vonatkozó döntése ellen jogorvoslatot nem biztosított. A  bírósági eljárásban a fél személyes költségmentességet kapott, ezt a döntést a bíró figyelmen kívül hagyta és az ítéletben a személyes költségmentességben részesített felet állam által előlegezett költségnek minősülő költség megfizetésére kötelezte. Mindezt úgy tette, hogy az ellenérdekű fél által érvényesített igény (ügyvédi munkadíj) az ellenérdekű felet nem illette meg, mivel a képviselőként eljárt kamarai jogtanácsos a munkáltatójának végzett okiratszerkesztést, ami az Ütv. szerint nem minősül ügyvédi tevékenységnek és ezért ügyvédi munkadíj sem járt volna. A perköltségként érvényesített igényét az alperes igazolni sem tudta, mivel az nála kiadásként (költségként) nem merült fel. Milyen kérelmet kell benyújtanom, panasszal élhetek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A költségmentesség a jogi képviseleti díjra nem vonatkozik. Ha az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek, úgy az ítélet kézbesítésétől számított 30 napon belül felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.