Kérdés: Kártérítési per (új Pp.) felperesi keresetlevél benyújtása után az alperes 45 napon belül nem nyújtott be írásbeli ellenkérelmet (február.15-ig, határidős). Ezt követendő április 7-én az alperes a március 22-i akadály megszűnését követő 16. napon (15 napon túl) ellenkérelmet és igazolási kérelmet terjesztett elő (Pp.151 pár.(1) bek.) arra való hivatkozással, hogy február.15-március 22. között táppénzen volt ( február 15-i napot mentette ki a 15 -ből). Ez után bírósági meghagyással a kártérítési összeget a felperes javára megítélték. Az alperes a bírósági meghagyás után a 15. napon újabb igazolási kérelmet terjesztett elő változatlan tartalommal, írásbeli ellenkérelemmel együtt (május 2.). Kérdésem, hogy az elmulasztott határidő után az elkésett, a 16. napon benyújtott  (3 hónapon belüli) igazolási kérelem elfogadható-e? Továbbá a Pp. 240 par.(2) bek. alapján a fizetési meghagyás után történt írásbeli ellentmondás igazolási kérelemmel így figyelembe vehető-e?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz több/pontosabb információra lenne szükségem. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás csak később jutott a fél tudomására, vagy az akadály csak később szűnt meg, az igazolási kérelem előterjesztésének határideje a tudomásszerzés, illetve az akadály megszűnése napján kezdődik – ez által akár el is lenne fogadható az igazolás, ez a tudomásszerzés függvénye, illetve ilyen körülmény jelen esetben vélhetően nem áll fenn. Ezt vélelmezem a bírósági meghagyás kibocsátása alapján is, bár annak pontos tartalma nélkül nehéz nyilatkozni, de az Ön által írt tényállás alapján feltehetően a bíróság nem “fogadta el” az igazolási kérelmet. A Pp. 240. § (2) bekezdésére történő hivatkozást jelen esetben nehéz értelmezni, az egyrészről fizetési meghagyásra vonatkozik, másrészről joghatósági okból az eljárás megszüntetését szabályozza, az Ön által írt tényállásból nem levezethető, hogy jelen esetben milyen relevanciája lehet. A Pp. 182. §-a alapján van helye bírósági meghagyással szemben ellentmondásnak, mellyel egyidejűleg írásbeli ellenkérelmet, vagy beszámítást tartalmazó iratot is elő kell terjeszteni.