Kérdés: Kérdésem az lenne, hogy polgári peres ügyben a testvérem férje képviselhet-e engem? Azért kérdezem, mert a régi Pp. írta, hogy lehet és képviselt is már egyszer 2011-2013 között egy ügy kapcsán, de most az új polgári perrendtartásban nem találom az idevonatkozó részt.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha törvény egyes perbeli cselekményekre másként nem rendelkezik, a fél helyett az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott képviselője is eljárhat. A perben meghatalmazottként eljárhat a fél hozzátartozója is. A pontos válaszhoz azt is tudni kellene, hogy milyen perről van szó, melyik bíróságon, mert ez is változtathat, a kötelező jogi képviselet esetkörei miatt.