Kérdés: A szomszéd felperes keresetet nyújtott be a nálam 80 éve meglévő 5 db fenyőfám károsító hatása miatt. A gyökérzete a házban kárt tesz (alánövés), lehulló tűlevelekkel telik meg az ereszcsatorna, áthullik a toboz, emiatt nem tud kertet gondozni. A szakértői vélemény alátámassza a fák egészséges voltát és még 30 éves élettartamát vetíti elő. Mivel védekezhetek? Eddig a szomszéd nem tett panaszt, de új szomszéd érkezett és neki ez már nem tetszik.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha az ingatlan határvonalán álló növény a szomszéd ingatlan rendes használatát akadályozza, illetve kárt okoz, vagy annak veszélyével fenyeget, és az érdeksérelem más módon nem hárítható el, bármelyik ingatlan tulajdonosa követelheti, hogy azt közös költségen távolítsák el, így a fa egészsége ebben az esetben nem mérvadó. A bíróság az eset összes körülményének mérlegelésével dönti el, hogy a fák (szükségtelenül) zavarják-e a szomszédot az ingatlan rendes használatában, vagy sem. Első lépésként terjesszen elő ellenkérelmet, melyben egyrészt kérheti az eljárás megszüntetését, illetve kérheti a kereset elutasítását. Ebben az esetben elő kell adnia azokat a tényeket, amelyek megalapozzák, hogy a fák a szomszédnak nem okoznak szükségtelen károkat, és elő kell terjesztenie az ezeket alátámasztó bizonyítékot. Terjesszen elő bizonyítási indítványt, melyben adja elő az Ön által bizonyítani kívánt tényt (miért nem káros a fa) és az ennek igazolására szolgáló bizonyítási eszközt. Az eljárás során is kérvényezheti magánszakértő kirendelését, illetve az Ön álláspontját igazoló tanúk meghallgatását.