Kérdés: Közlekedési balesetben gyanúsított voltam, de rendőrségi határozatban megszüntették ellenem az eljárást a következőkkel: “A beszerzett mérnökszakértői vélemény alapján nem volt bizonyítható, hogy a gyanúsítottnak a veszélyhelyzet felismerésekor és azt követően olyan mértékű észlelési, cselekvési késedelme volt mely megalapozza a szabálysértés elkövetését, illetve felelősségét a közlekedési baleset bekövetkezése miatt.” Járművem KGFB terhére kifizetett a biztosító X összeget a károsultnak, bonus besorolásom romlik és a határozatra a következőt reagálták: 2013. évi V. törvény 6:535. §. (1) szerint „aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik… elháríthatatlanság híján…” Az iü. szakértő szerint 100%ban a másik fél a felelős, mégis romlik a bonuszom és nincs mit tenni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A határozatot küldje meg a biztosítónak és kérje a BM fokozata stb. visszaállítását.