Kérdés: Az ügyemben szerintem az alábbiak értelmezése dönti el, hogy igazam van-e: Ptk. 1:2. § (2) A polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat e törvénnyel összhangban kell értelmezni. A Ptk. kommentár alapján számomra ez azt jelenti, hogy az egyéb jogszabályok, amelyeket a Ptk. is szabályoz, azokat úgy kell értelmezni, hogy a Ptk. ne sérüljön. Az ügyemben a Ptk. 6:298 at szeretném érvényesíteni, ami Ptk. alapján kógens szabály, ha jól sejtem tehát érvényesülnie kell. A megbízóm szerint pedig a Bit 386.§ alapján nem kell megállapodnia velem, így nem jár szerinte kártalanítás nekem a megállapodás hiánya miatt. A véleményem szerint a Ptk. 1:2§(2) alapján nem tagadhatják meg a megállapodást velem és ez alapján tagadhatják meg, hogy kártalanítsanak engem. Mi a véleménye Önöknek erről? A lex specialis derogat legi generali elvet próbálták lenyomni a torkomon, de lévén, hogy ez szerintem ellentmond a Ptk. 1:2§(2)nek és nem találtam ezen elvnek jelenleg hatályos megfelelőjét így nem alkalmazható.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdéséből sajnos nem derül ki, hogy konkrétan milyen ügyben, milyen probléma révén kér segítséget, teljeskörű válasz pedig az iratok ismeretében adható. Általánosságban annyit lehet csak elmondani, hogy nem köteles senki sem megállapodást kötni mással, ez alól csak rendkívül szűk kivétel van. A Ptk. 1:2. §-nak ehhez semmi köze.