Kérdés: Édesapám pár éve ittasan balesetet okozott, amikor is a baleset áldozata meghalt. Letöltötte a kötelező börtönbüntetését. Nemrég levelet kapott az áldozat családjának biztosítójától, aki 5 millió Ft-ot követel tőle, ugyanis ők ezt kifizették életbiztosítás gyanánt. A kérdésem, jogos a biztosító követelése?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben ezt hitelt érdemlően, okiratokkal alá tudják támasztani jogos a követelés. A Ptk. 6:468. § (1) alapján „ A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig megtérítési igény illeti meg a károkozóval szemben, kivéve, ha a károkozó a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó. A megszűnt követelés biztosítékai fennmaradnak, és e követelést biztosítják.”