Kérdés: Azt szeretném kérdezni egy hagyatéki ügyben, hogy történt-e bűncselekmény és érvényes-e a végrendelet abban az esetben, amikor kiderül a nem saját kezűleg írt végrendelet egyik tanúja nincs jelen a végrendelet dátum szerinti készülésekor, nem volt jóban az örökhagyókkal. A végrendeleti tanú a hagyatéki eljárást követően egy későbbi nyilatkozatban elmondja, hogy a végrendelet az örökhagyó halála után két-három hónappal készült, visszadátumozva és ő akkor írta alá a végrendeletet, amire felkérték 2018. február végén vagy március elején, a haláleset dátuma 2018.01.02. A végrendelet már meg volt írva, neki csak alá kellett írni, mint tanú. Az aláíráskor jelen volt az örökhagyó férje, a kedvezményezett és az élettársa, aki azóta a felesége és ő a másik tanú, illetve a kedvezményezett anyja és aláíró tanú, aki az anya akkori élettársa volt. Azt is elmondta, hogy lett kivonva az örökségből az értékek egy része. Ez csak egy kis része az ügynek.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jelen esetben nem érvényes. Amennyiben az elkövető felhasználta a végrendeletet, hamis magánokirat felhasználását követte el, amit büntet a Büntető Törvénykönyv rendelkezései szerint. Az érvénytelenséget viszont bizonyítani szükséges, ugyanis a leírtak szerint alakilag viszont aggálytalan lesz a végrendelet.