Kérdés: Lányomat Ausztriában 30 hónapra elítélték, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt. Fellebbezéssel szabadult. Érdeklődnék, hogy mikor kaphat erkölcsi bizonyítványt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Hatósági erkölcsi bizonyítványt állampolgárságtól és lakóhelytől függetlenül, bármely természetes személy kérelmezhet, tehát a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás csak kérelemre indul. Az eljárás megindítását célzó kérelem előterjeszthető postai úton, elektronikusan vagy a bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton szóban. Ezen felül mentesítés folytán az elítélt mentesül a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, tehát ,,tisztává” válhat az erkölcsi bizonyítvány a törvény erejénél fogva.