Kérdés: A kérdésem a következő: A 449/2021.(VII.29.) Kormányrendelet, ami kimondja az egészségügyben dolgozók kötelező oltásfelvételét. Ugye azt írják, hogy végkielégítés nem jár. De 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kimondja: 4.paragrafus k pontja alapján és a 8. paragrafus r, és t pontja alapján járna. Ez esetlegesen egy járható út a munkaügyi bíróságon?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hatályos munkajogi szabályozás szerint nem jár végkielégítés, ha a munkáltatói felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartása. A kormányrendelet értelmében az egészségügyben dolgozó munkavállalóknak 15 napon belül igazolniuk kell az oltás felvételét, illetve bemutatniuk az oltás alól felmentő orvosi szakvéleményt. Ha a munkavállaló ezeknek nem tesz eleget, az a munkaviszonnyal összefüggő magatartásként értelmezhető, így alapja lehet a végkielégítés nélküli munkáltatói felmondásnak.