Kérdés: A munkáltatóm az 599/2021. (X.28.) Kormányrendeletre hivatkozva –  a hivatalos írásbeli tájékoztatást megelőzően (amit a mai napig kézhez nem kaptam) – többször szóban felszólított (mely egy esetben a teljes kollektíva előtt történt), hogy nyilatkozzam szóban egyrészt oltásom meglétét, másrészt az oltási szándékomat illetően. A munkáltatóm munkaszervezés céljából kéri rajtam számon, követeli a fent említetteket. A munkáltatómnak jogában áll-e ilyesfajta kérdésre irányuló utasítást adni? Nekem, mint munkavállalónak jogomban áll-e ezt az utasítást megtagadni?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az 599/2021. (X.28) Korm. rendeletben foglaltak szerint a védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles a munkáltató által meghatározott módon igazolni a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és a következő dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával: uniós digitális Covid-igazolvány; védettségi igazolvány, illetve applikáció; az oltást igazoló orvos által kiállított,a védőoltásról szóló igazolás; Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány; olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismer.