Kérdés: 12 éve lakunk a két közös gyerekünkkel (14 és 8 évesek) az élettársam lakásában. Élettársi szerződést nem kötöttünk. Mindhárman ideiglenes lakcímen erre a címre vagyunk bejelentve. A párom ki akar rakni a lakásból a gyerekekkel együtt. Nekem van egy kis lakásom, ami jelenleg ki van adva. Kérdésem: milyen jogaim vannak? Tényleg kirakhat a lakásból úgy, hogy semmi nem jár 12 év után? (Nem a lakásból, mert 1/1 tulajdonos, de 12 éven át bútorokat vettem, a költségekhez hozzájárultam.) Kirakhat-e a gyerekek nélkül vagy a gyerekekkel úgy, hogy egyik percről a másikra kizár?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Szerződés, vagy egyéb megállapodás hiányában az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs kérheti a bíróságtól az élettársak által közösen használt lakás további használatának rendezését. A bíróság a volt élettársat – kérelmére – feljogosíthatja a másik élettárs kizárólagos jogcíme alapján közösen használt lakás további használatára, ha az életközösség legalább egy évig fennállt, és az élettársak kapcsolatából származó kiskorú gyermek lakáshasználati jogának biztosítása érdekében ez indokolt. Kivételesen indokolt esetben a bíróság a volt élettársat a másik élettárs kizárólagos tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga alapján használt lakás kizárólagos használatára is feljogosíthatja, ha a lakáshasználatra jogosult közös kiskorú gyermekek legalább egyike feletti szülői felügyeleti jog gyakorlása ezt a volt élettársat illeti meg, és a kiskorú gyermek lakáshasználata másként nem biztosítható.