Kérdés: Azt szeretném megtudni, hogy a családtagjaimnak mindenképp fizetniük kell a költségeket, ha egyszer meghalok? Tegyük fel meghalok külföldön, akkor a családtagjaimat terheli egy igen magas költség. Jogilag ki lehet válni egy családból, hogy semmi se terhelje őket, ha velem valami történne?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Jogilag nincs lehetőség a családból való kiválásra. A Polgári Törvénykönyv 7:96§ alapján az örökös minden esetben saját vagyonával is felel a hagyatéki, illetve hagyatéki eljárási költségeiért. Az elhunyttal kapcsolatos költségek a hozzátartozókat, illetve az eltemettetésre kötelezetteket terhelik. Erről végrendeletben lehet rendelkezni. A külföldön bekövetkezett elhalálozásra és az azzal kapcsolatos ügyintézésre az adott ország szabályai az irányadóak.