Kérdés: Kérdésem az lenne, hogy van egy ingatlanunk, ami zártkerten helyezkedik el, életvitelszerűen lakjuk és van még néhány szomszéd is, szintén életvitelszerűen lakják az ingatlanukat. A kérdés: van egy igazán kedves szomszéd, aki szinte napi rendszerességgel bömbölteti az udvaron a zenét és ordibál alkalmanként éjszaka is. A csendháborítás a zárt kertekre is érvényes? Kérhetek rendőri intézkedést?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. Egy éven belül a jegyzőtől kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Ha a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.