Kérdés: Új lakás építésére szeretnénk 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást igénybe venni (CSOK), és az ehhez kapcsolódó kamattámogatott hitelt is felvenni. A telken, amelyre építkezünk volt egy lakhatásra alkalmatlan kb. 20nm-es romos hétvégi ház. A tervek szerint e házból három falat megtartva garázzsá alakítjuk ezt az épületet és hozzáépítünk kb. 150 nm terjedelemben egy teljesen új kétszintes házat. Az építészeti műszaki leírás megnevezése: új lakás kialakítása meglévő hétvégi ház átépítésével és bővítésével. Megítélésem szerint egy teljesen új lakást alakítunk ki, tekintettel arra, hogy a korábbi épület lakhatásra nem volt alkalmas, majdhogynem teljesen elbontásra került, és lakófunkciót nem is fog betölteni. Kérdésem az, hogy vajon a CSOK rendelet által definiált új lakásnak számít-e az építés alatt álló házunk, vagyis igényelhetjük-e rá a vissza nem térítendő támogatást (10m Ft) és a kamattámogatott hitelt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, új lakás a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:
a) az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán vagy birtokközpontban található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel: aa) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik, ab) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik, ac) egyedi fűtési móddal rendelkezik, ad) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és ae) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy b) tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés – ideértve azt az esetet is, ha az az építmény térfogatnövelésével nem jár – vagy emelet-ráépítés révén új, önálló társasházi tulajdoni különlapon nyilvántartott vagy több lakásból álló osztatlan közös tulajdon esetén a 20. § (2) bekezdése szerinti kizárólagos használati joggal érintett, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.