Kérdés:  Az alábbi ügyben fordulok Önhöz jogi tanácsért. Tudomásunkra jutott, hogy a szomszéd ingatlant CSOK támogatással vásárolták meg 2018-ban és nem a tulajdoni lapon szereplő személyek laknak az ingatlanban életvitelszerűen, hanem egy másik család. A szomszédban ténylegesen életvitelszerűen tartózkodó család egyre több olyan tevékenységet folytat, mely a szomszédok számára zavaró. A rendőrséget hol egyik, hol másik szomszéd hívja ki, mindeddig eredménytelenül. Állítólag van bérleti szerződésük, ami alapján itt tartózkodhatnak. A helyi jegyző tud a dologról, de nem tesz az ügyben semmit. Hová, kihez fordulhatunk annak érdekében, hogy panaszt tegyünk, hogy állami támogatással vásárolt ingatlant ad a tulajdonos bérbe? Hogyan tudjuk elérni azt, hogy az albérlők, akik a házirendet nem hajlandók tudomásul venni, elköltözzenek?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Azt javaslom, elsődlegesen küldjön egy felszólító levelet a tulajdonos számára, amelyben tájékoztatja őt a fennálló helyzetről, és kilátásba helyezi az esetleges jogkövetkezményeket. Amennyiben nem sikerül konszenzusra jutniuk, forduljon az illetékes jegyzőhöz, ha a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül keresetet nyújthat be az illetékes bírósághoz.