Kérdés: Másodfokon érvénytelenítették a devizahitel szerződésünket, felperes (aki a bank engedményese) kérte érvénytelenség esetén a bíróság általi érvényesítést, és annak jogkövetkezményeit, de a másodfok elutasította, mert engedményes lévén nem voltak ilyen jogai. Az engedményezés 2017. októberében, az elsőfokú ítélet 2019. tavaszán, a másodfokú ítélet 2021. nyarán született. Megnyert perünk után, újra perbe fogtak, a tárgy a szerződés újra érvényesítése. Összegben sem értünk egyet és abban sem, hogy a szerződést jogsérelem nélkül érvényesíteni lehetne. Első fokon mégis pert nyertek idén február 17-én. Fellebbezni szeretnénk. Felperes jelen perben csatolt egy szerződés kiegészítést, amiről nem volt tudomásunk. Ez egy 2020. júliusában aláírt jogátruházás, ami anno hiányzott felperesnek, hogy kérhesse a bíróságot a szerződés érvényesítésére. Megteheti, hogy utólagosan, három év után az engedményezést követően, mikor kiderül számára ez a hiányosság, a bíróság megállapításakor pótolja?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A pontos válaszhoz a teljes anyagot ismernem kellene.