Kérdés: Egyedülálló, nem házas anya gyermekével kapcsolatosan a vér szerinti apának milyen jogai vannak? Mit követelhet az anyától a gyerekkel kapcsolatban, illetve mit követelhet az anya az apától? Lehet-e az anya az egyedüli nevelője a gyermeknek, vagy mindenképpen ketten gyakorolják a nevelési jogokat? Láthatás, gyermektartás, elhelyezés ebben az esetben hogyan működik? Fontos, hogy nem voltak házasok a szülök.  A gyerek még pici, pár hónapos. Elviheti-e az apa magával 150 km-re lévő lakhelyére? Bíróságon szükséges az ő esetükben is megegyezni az elhelyezésről, a nevelési jogokról? Működhet, hogy az egyik nem követel gyerektartást, ellenben akkor a másik lemond a nevelési jogokról stb.? Megtagadhatja az anya az apasági nyilatkozat benyújtását a vér szerinti apától? Beírathat önkényesen képzelt apát a gyermek anyakönyvi kivonatába a vér szerinti apa helyett?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a gyermek vérszerinti apja apai elismerő nyilatkozatot tett, akkor az apai jogállást betölti. Ha az apai jogállás nem tisztázott, akkor elsősorban ezt kell rendezni bírósági úton. Ha az apai jogállás betöltött, akkor a gyermek feletti szülői felügyeleti jogokat a szülők közösen gyakorolják. Amennyiben Ön kizárólagosan szeretné gyakorolni a szülői felügyeleti jogokat, akkor bíróság előtt peres eljárást kell kezdeményeznie az apa ellen. Az apa csak akkor viheti el a gyermeket, ha a fentiek szerint rendelkezik szülői felügyeleti joggal. Bírósági perben rendezni kell a szülői felügyeleti jog gyakorlását és az apa és a gyermek között a kapcsolattartást és a gyermektartásdíj kérdését.  Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és – ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte – a gyermeknek a hozzájárulása. Önkényesen nem írhat be más személyt.