Kérdés: Mennyire támadható olyan egyszerű magánokirat két fél között, mely egyoldalú; a másik fél írta kézzel, az én oldalamról kizárólag a nevem szerepel, semmilyen más adatom nem. Aláírás és olvasható név mindkét fél részéről rajta a papír alján, 2 tanú szintén (egyéb azonosító adatok nem, így lakcím sem, csupán olvashatóan a tanúk neve és az aláírásuk). Keltezés is elmaradt, igaz az maga a tartalmi részben dátumilag megjelenik. Mivel vannak ellenbizonyítékok, így fontos lenne tudni, hogy a presszió alatt aláíratott papír mennyire állja meg a helyét egy perben?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem ismerve az ügyet, csak általánosságban tudjuk azt válaszolni, hogy igen, van olyan helyzet, amikor lehetséges a már megkötött szerződés után annak megtámadása, avagy semmisségének megállapítása. A szerződés ismeretében és ügyvédi segítséggel érdemes ebben továbblépnie. Az okiratok fajtáihoz a bizonyítási teher kapcsolódik.