Kérdés: A végrehajtó az OEP megkeresésekor az adós munkahelyére vonatkozólag nem vezetett eredményre, mert az adós alkalmi munkavállaló. Havi munkabére cc. 30 ezer Ft. Kérdések: 0. Ez olyan alacsony, melyből már SZJA fizetési kötelezettség nem terheli? “A levonások szempontjából munkabérnek minősül minden olyan jövedelem, amit SZJA előlegfizetési kötelezettség terhel.” 1. Mivel az alkalmi munkavállalásra vonatkozó napi bejelentést a NAV felé kötelező megtenni és nem az OEP felé, így a végrehajtónak van-e lehetősége illetve köteles-e a végrehajtást kérő külön kérése nélkül is hivatalból az adóhatóságot megkeresni az egyszerűsített foglalkoztatás miatt? 2. Egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemből lehet-e végrehajtást eszközölni? “62. § (1) Levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj végrehajtása esetén.”

Válasz: Tisztelt Kérdező! A bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint munkavállalói munkabérnek minősül a munkáltató által, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatás kivételével minden olyan, a munkavállaló munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyi jövedelemadó-előleg fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél. Végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombiztosítási járuléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad. Az öregségi nyugdíj minimum jelenleg 28.500 Ft.