Kérdés: Érdeklődnék, hogy tulajdonrészemet tartozással testvéremnek elajándékozhatom-e? Mert külföldön élek és nővérem él az ingatlanban ő is résztulajdonos, de nem fizeti a közüzemi számlákat és az én részemre is ráterhelik. Így szeretnék megválni a részemtől. Szóval adóssággal együtt elajándékozhatom a részem, vagy mit tudok tenni? Ha egyszer hazaköltözök nem szeretnék életem végéig fizetni.

Válasz:  Tisztelt Kérdező! Elvileg lehetséges, ha a megajándékozott ezt így elfogadja. Pontos választ az ingatlan tulajdoni lapjának tartalma valamint az ingatlanon fennálló teher megismerését követően tudnék adni.