Kérdés: 2015-ben 4-en (3 testvér + 1 testvérünk 2 gyereke) örököltünk legidősebb bátyánk után egy 21. kerületi ingatlant. Kiderült, hogy annak idején nem került bejegyzésre a három hrsz-on lévő ingatlan (csak az egyik hrsz-ú, a másik kettő nem). Az adásvétel több, mint 20 éve történt, de akitől vette az ingatlant annak a nevére is csak egy hrsz-on történt földhivatali bejegyzés. A másik kettő hrsz. még mindig a régi tulajdonosok nevén szerepel, akik mindketten meghaltak. A férj hagyatéki eljárása során a feleség nem szerepeltette az ingatlant (azaz eladták az egészet, nem örökölt), ill. a feleség halála után sem szerepelt a hagyatékban. Ebben az utcában sok ilyen ingatlan van vagy volt, hogy csak az egyik hrsz-ú ingatlanrész lett bejegyezve a Földhivatalnál. Sajnos annak idején a közreműködő ügyvéd nem nézett elég alaposan utána, ill. az eladó(k) sem közölté(k) vele, hogy az ingatlan 3 hrsz-on szerepel. Mi lenne a megoldás? Jogcímes elbirtoklás? Van lehetőség rá?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hatályos törvényi előírás alapján, ha valaki írásbeli szerződéssel az ingatlan tulajdonosától vásárolt egy ingatlant, annak vételárát kis is fizette, de a szerződés hibája miatt a tulajdonjogát nem jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba, 15 év helyett 5 év alatt birtokolhatja el az ingatlant. Ebben az esetben, tehát ha a vevő 5 éven keresztül folyamatosan a sajátjaként használja az így megszerzett ingatlant, akkor 5 év múlva hivatalosan is annak tulajdonosává válhat, még akkor is, ha tulajdonjogát korábban nem jegyezték be. Jelen esetben, mivel az adásvételi szerződés közel 20 éve történt, ezért testvérük jogcímes elbirtoklás útján tulajdont szerzett az ingatlan felett, amelynek ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére sor kerülhet, amennyiben bizonyítható, hogy fennálltak a jogcímes elbirtoklás feltételei.