Kérdés: 28 évvel ezelőtt apám az akkori tulajdonos engedélyével birtokba vett egy ingatlant, amit halála óta én használok. Időközben az akkori tulajdonos elhalálozott. A tulajdonos örökösei most szereztek tudomást erről az ingatlanról és póthagyatéki eljárásban a nevükre is került az. Jelenleg ki akarnak engem rakatni ebből az ingatlanból. Kérdésem, hogy elbirtoklási pert indíthatok-e az örökösök ellen vagy ezzel már elkéstem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv szabályai értelmében van jogutódlás az elbirtoklásban, melynek értelmében ,,Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely jogelődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.”  Fontos, hogy egy esetleges per során mindezt bizonyítani kell. Ön indíthat pert az örökösök ellen jogelőd elbirtoklásán keresztüli közbenső jogszerzés címén. A leírtak alapján azonban nem javaslom, mivel el fogja veszíteni, figyelemmel arra, hogy Ön nem jegyeztette be az elbirtoklás tényét egy peres eljárás után a földhivatali eljárásba, ami így a harmadik féllel szemben hatálytalan.