Kérdés: A 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet alapján az e-mailben elküldött, mind a vállalkozás, mind a fogyasztó által elektronikus aláírással aláírt szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül-e, azaz érvényesül-e a fogyasztó 14 napos elállási joga?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az e-mailben történő „szerződéskötés” nem azonos az elektronikus úton kötött szerződéssel. Az ilyen típusú szerződések általában távollevők között kötött szerződésnek minősülnek. A szolgáltató ilyen esetben is köteles a fogyasztót a lényeges elemekről papíron, vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető, tartós adathordozón tájékoztatni. A fogyasztó jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni a fenti tájékoztatás kézhezvételét követően. Elsődlegesen a szerződésben rögzített feltételek az irányadóak.