Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy a főnökömnek mínusz lett a leltára és engem meg a munkatársamat gyanúsítja, hogy mi loptunk a boltból, mert a munkatársamnak abból lett meg a jogsija, én pedig abból akarok autót venni. És hogy bírósági pert fog a nyakunkba varrni, mert ő tudja, hogy mi loptunk. Gyanúsítgat, de bizonyítékot nem tud felmutatni, azt mondta, mi kettőnknek kell kifizetni a pénzt.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A leltárfelelősség a munkavállaló sajátos megőrzési felelősségéhez kapcsolódik, amely csak meghatározott feltételek esetén áll fenn. A munkavállaló e felelőssége eltér a munkavállalói kártérítés általános szabályaitól. Fontos, hogy a leltárhiányért való felelősség feltételeinek fennállása esetén a munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felel. Ezt azt jelenti, hogy akkor is felel a leltárhiányért, ha annak előidézésére az ő hibáján kívül került sor. Alapvető, de nem egyetlen feltétele, a leltárfelelősségi megállapodás megkötése, amelyben ezt a felelősséget ellentételezni is szükséges. A leltárfelelősség további feltétele, hogy a leltári készlet szabályosan kerüljön átadásra, ill. átvételre.